Tijd van verandering

Er is een tijd van verandering aangebroken in het accountantsberoep. De sector heeft de handschoen opgepakt en voorstellen gedaan voor de verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole. In het rapport ‘In het publiek belang’ worden een groot aantal maatregelen beschreven die zien op de governance, het belonings- en verdienmodel en de cultuur van accountantsorganisaties, op het lerend vermogen van de sector en het verbeteren van de relevantie van de accountantscontrole. Stuk voor stuk belangrijke maatregelen die kunnen bijdragen aan de controlekwaliteit en het herstel van het vertrouwen in het accountantsberoep.

Controlekwaliteit

Maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering van controles in de praktijk. Controlekwaliteit begint aan de basis: bij de accountant en zijn team. Zij zijn het die het waar moeten gaan maken. Met elkaar een goede controle doen, weten wat daarvoor nodig is, de rug recht houden, geen concessies doen aan de kwaliteit. Accountants en teams die het doen van een goede controle belangrijk vinden, daar plezier in hebben en trots zijn op hun werk. Die handelen vanuit hun eigen kracht en professionaliteit en los van de interne en externe omstandigheden koers houden en staan voor hun product.

Maar wat is dan precies controlekwaliteit? Zijn we door het grote aantal regels en de nadruk op de naleving van de regels niet een beetje het zicht verloren op het vak zelf? Op het waarom van de regels, op de principes die er aan ten grondslag liggen, op de controlemethodologie? Geven de regels wel genoeg handreiking om te weten of de controlekwaliteit voldoende is? Veel wordt toch overgelaten aan professionele oordeelsvorming. Hoe weet je dan of jouw oordeel goed is? En hoe uitlegbaar is wat we doen aan de buitenwereld? Maar: om kwaliteit te leveren is meer nodig dan alleen vaktechniek. Het gaat ook om het effectief en efficiënt inrichten van processen, om accountantsorganisaties die hun accountants zodanig  faciliteren en ondersteunen dat ze hun werk goed kunnen doen.

Mijn doel

Mijn doel is om vanuit de basis bij te dragen aan het borgen van de controlekwaliteit en het herstel van het vertrouwen in het beroep. Door inzicht te geven in het waarom van de regels en de link te leggen met de dagelijkse praktijk. Door accountants en hun teams te inspireren en te helpen de juiste beslissingen te nemen. Door een klankbord te zijn voor bestuurders van accountantsorganisaties en door de discussie aan te gaan over de toekomstbestendigheid van de huidige controlemethodologie.

Waarom? Omdat het accountantsvak een prachtig vak is!